SONS DE HOLLYWOOD

La Música Vella, sota l’epígraf ‘Sons de Hollywood’, ens proposa un recorregut per aquelles músiques cinematogràfiques que, ben segur, ja formen part del nostre imaginari musical col·lectiu, però, això sí, organitzades cronològicament en el temps, la qual cosa ens permetrà apreciar la seua evolució a través de les dècades. A més a més, l’elecció proposada s’ha fet entre pel·lícules que han rebut, almenys, un Oscar en alguna de les categories.

La Música Vella, bajo el epígrafe ‘Sons de Hollywood’, nos propone un recorrido por aquellas músicas cinematográficas que, seguro, ya forman parte de nuestro imaginario musical colectivo, pero, eso sí, organizadas cronológicamente en el tiempo, lo cual nos permitirá apreciar su evolución a través de las décadas. Además, la elección propuesta se ha hecho entre películas que han recibido, al menos, un Oscar en alguna de las categorías.

Gènere: Música de banda
Direcció: Àngel Lluís Ferrando Morales i Eduard Terol
Producció: Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

* Preu de les entrades: 6 euros (amfiteatre i Club de l’Espectador) i 8 euros (pati de butaques).