Carta de Serveis 2016

El Teatre Calderón d’Alcoi, seguint les recomanacions de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana plasmades al Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana, ha elaborat la seua pròpia Carta de Serveis com a element avaluador i esclaridor dels sistemes de treball i dels processos actuals que s’estan portant avant a aquesta instal·lació municipal.

D’aquesta forma, i com ja ocorre a tots els països de la Unió Europea, la Carta de Serveis recull tots els compromisos adquirits per l’empresa UTE Teatre Calderón d’Alcoi – així com de tot el seu personal- en fer-se càrrec d’aquest espai, certificant que aquests compromisos s’executen amb el màxim rigor i la màxima qualitat possible.

Aquest document s’ha de convertir en un vertader contracte del Teatre Calderón d’Alcoi amb tota la ciutadania i amb aquells usuaris que fan ús d’aquestes instal·lacions de titularitat pública. Precisament són els usuaris els qui, mitjançant els seus impostos, es fan càrrec del manteniment d’aquest edifici, dels serveis que presta i, també, de la seua programació i contingut.

Per descomptat, aquesta Carta de Serveis es fa pública amb la intenció d’establir un diàleg constant bidireccional entre els usuaris i el mateix equip de gestió del teatre, sent així un document obert que pot adoptar canvis o incloure suggeriments o reclamacions dels usuaris. És per tant un punt d’encontre entre les parts, que obre una etapa en les polítiques culturals de proximitat, més atenta amb els drets dels ciutadans i el compliment dels deures per part de l’ens gestor, que garantisca un bon servei i facilite la participació de la ciutadania amb l’avaluació dels processos que es duen a terme al teatre.