Nova data per al concert de l’Orquestra Simfònica Alcoiana

El concert de l’Orquestra Sinfónica Alcoyana amb Hiroshi Fujii i Ascensión Padilla ha sigut traslladat al dia 30 d’abril a les 18 hores.

Els usuaris rebran la devolució de les seues entrades seguint el mateix mètode que van usar per a la compra (Internet-Instanticket / taquilla del Centre Cultural / taquilla del Teatre Calderón). S’ha optat per la devolució de l’import per a poder donar d’alta novament l’esdeveniment amb les noves característiques, però com hi haurà algun temps de diferència és millor retornar l’import ara i realitzar una nova compra més endavant.

A més, les persones que mantinguen l’entrada del 22 de gener tindran com a obsequi afegit una invitació per al Concert de l’OSA del Dia Internacional de la Música del dissabte 17 de juny de 2017.