37 GUERNICA 17

CÍA DE DANZA FERNANDO HURTADO - FACTORÍA ECHEGARAY

08/05/2018 11:13 hores

El 26 d’abril de 1937 la ciutat de Gernika és bombardejada per les tropes franquistes. Al mateix temps el Govern de la Segona República encarrega a Picasso un quadre per a l’Exposició Universal de París d’aquest any. En 2017 es va complir el 80é aniversari de la seua creació. Què va voler plasmar el pintor? Quina reflexió fa d’aquest succés i com està plasmat en la pintura? 37 Guernica 17 vol homenatjar aquesta obra i entrar a respondre aquestes i altres preguntes, o almenys intentar-ho.

El 26 de abril de 1937 la ciudad de Gernika es bombardeada por las tropas franquistas. Al mismo tiempo el Gobierno de la Segunda República encarga a Picasso un cuadro para la Exposición Universal de París de ese año. En el 2017 se cumplió el 80 aniversario de su creación. ¿Qué quiso plasmar el pintor? ¿Qué reflexión hace de este suceso y como está plasmado en la pintura? 37 Guernica 17 quiere homenajear esta obra y entrar a responder estas y otras preguntas, o por lo menos intentarlo.

Gènere: dansa
Coreografia i direcció: Fernando Hurtado
Intèrprets: Marina Miguélez, Inma Montalvo, Teresa Santos, Arturo Vargas i Fernando Hurtado
Música: Loscil, Hildur Gubnadoitir, Einstürzende Neubaten, Giacomo Puccini, Kogonada, Kluster Electric, Charles Aznavour, John Parish, Kria Brekkan i Thomas Bangalter
Durada: 58 minuts

Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques), 8 euros (amfiteatre), 6 euros (Club de l’Espectador, Joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles