ACTE INSTITUCIONAL 9 D’OCTUBRE

III PREMIS JOAN VALLS

19/09/2018 09:57 hores

La celebració del 9 d’Octubre torna un any més al Teatre Calderón amb el lliurament dels III Premis Joan Valls: Sol Picó i Centre Excursionista d’Alcoi. A més, es donarà lectura al manifest institucional redactat per la periodista alcoiana Anna Boluda. Tot en un acte presentat i conduït per l’actriu alcoiana Pepa Puchades. La Societat Musical Nova d’Alcoi interpretarà dos pasdobles i tres obres, una d’elles dedicada a la banda alcoiana pel seu 175è aniversari, de compositors alcoians i valencians per escriure la banda sonora d’aquesta celebració.

La celebración del 9 d’Octubre vuelve un año más al Teatre Calderón con la entrega de los III Premios Joan Valls: Sol Picó y Centre Excursionista d’Alcoi. Además, se dará lectura al manifiesto institucional redactado por la periodista alcoyana Anna Boluda. Todo en un acto presentado y conducido por la actriz alcoyana Pepa Puchades. La Societat Musical Nova d’Alcoi interpretará dos pasodobles y tres obras, una de ellas dedicada a la banda alcoyana por su 175º aniversario, de compositores alcoyanos y valencianos para escribir la banda sonora de esta celebración.

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

* Més informació sobre les invitacions pròximament.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles