ANTONIO CANALES presenta ‘BAILAOR’

AMICS DE LA MÚSICA

19/09/2018 10:36 hores

El mític espectacle “Bailaor” des que s’estrenés l’any 2000 en la Bienal de Flamenco de Sevilla, ja ha complert més de 500 representacions en els teatres més importants del món, una producció que ha servit com a trampolí artístic per a figures de la música i el ball del flamenc actual com és el cas de El Farru, Rocío Molina o Pastora Galván, entre uns altres. Una producció dedicada a la seva mare Pastora. Antonio Canales està en la plenitud de la seva maduresa com a gran del flamenc havent participat en més d’un centenar de creacions, collint els màxims triomfs amb la seva pròpia companyia amb creacions mítiques com “Torero” o “Bernarda” i rebent els màxims guardons nacionals i internacionals. Amb aquesta producció Canales recupera part de la seva essència amb una obra que és referència en l’escena actual del flamenc.

El mítico espectáculo “Bailaor” desde que se estrenara en el año 2000 en la Bienal de Flamenco de Sevilla, ya ha cumplido más de 500 representaciones en los teatros más importantes del mundo, una producción que ha servido como trampolín artístico para figuras de la música y el baile del flamenco actual como es el caso de El Farru, Rocío Molina o Pastora Galván, entre otros. Una producción dedicada a su madre Pastora. Antonio Canales está en la plenitud de su madurez como grande del flamenco habiendo participado en más de un centenar de creaciones, cosechando los máximos triunfos con su propia compañía con creaciones míticas como “Torero” o “Bernarda” y recibiendo los máximos galardones nacionales e internacionales. Con esta producción Canales recupera parte de su esencia con una obra que es referencia en la escena actual del flamenco.

Gènere: dansa flamenca
Durada: 90 minuts (aproximadament)
Producció: Ballet Flamenco de Antonio Canales – Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

* Preu de les entrades: 25 i 35 euros. A la venda en les oficines de l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi, en la taquilla del Teatre Calderón el mateix dia de l’esdeveniment. També en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles