AWAKENINGS

TEDX ALCOI

07/05/2022 17:00 hores

Amb l’ànim de difondre idees que valen la pena, TED ha creat el programa “TEDx”. TEDx és un programa de conferències locals, organitzades de manera independent, que permeten gaudir d’una experiència similar a les conferències TED. Aquest esdeveniment es denomina TEDxAlcoi on la “x” significa “esdeveniment organitzat localment”. En TEDxAlcoi es combinaran vídeos de TEDTalks, amb conferències en viu i actuacions artístiques per a afavorir la connexió i un debat profund dins d’un grup reduït d’assistents. Les Conferències TED proveeixen als programes TEDx les directrius generals per a organitzar aquests esdeveniments, però aquests (inclòs TEDxAlcoi) són organitzats de manera independent. Aquest esdeveniment TEDx es realitza baix llicència de TED.

Con el ánimo de difundir ideas que merecen la pena, TED ha creado el programa “TEDx”. TEDx es un programa de conferencias locales, organizadas de forma independiente, que permiten disfrutar de una experiencia similar a las conferencias TED. Este evento se denomina TEDxAlcoi donde la “x” significa “evento organizado localmente”. En TEDxAlcoi se combinarán vídeos de TEDTalks, con conferencias en vivo y actuaciones artísticas para favorecer la conexión y un debate profundo dentro de un grupo reducido de asistentes. Las Conferencias TED proveen a los programas TEDx las directrices generales para organizar dichos eventos, pero éstos (incluido TEDxAlcoi) son organizados de forma independiente. Este evento TEDx se realiza bajo licencia de TED.

Recull de les oradores i oradors de l’edició 2022.


Preus i horaris

Preu 15 €

*Hi ha descomptes per a grups.

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles