BITELS PER A BEBÉS- La Petita Malumaluga

MOSTRA DE TEATRE

12/04/2016 15:22 hores

Quatre músics en moviment (violí, clarinet, violoncel i percussions) i una ballarina us conviden a participar d’un càlid i emocionant homenatge a The Beatles. Una proposta visual i sonora on xiquets i adults gaudeixen d’una selecció de cançons amb sofisticats arranjaments, interpretades per músics de contrastada trajectòria. Tot embolcallat per una escenografia suggerent, jocs amb vídeos interactius i la participació del públic amb instruments de percussió. Adults i infants estan convidats a participar activament de l’espectacle. Els nens poden, fins i tot, entrar lliurement a l’espai escènic i interactuar amb els intèrprets.

Cuatro músicos en movimiento (violín, clarinete, violonchelo y percusiones) y una bailarina os invitan a participar de un cálido y emocionante homenaje a The Beatles. Una propuesta visual y sonora donde niños y adultos disfrutan de una selección de canciones con sofisticados arreglos, interpretadas por músicos de contrastada trayectoria. Todo envuelto por una escenografía sugerente, juegos con vídeos interactivos y la participación del público con instrumentos de percusión. Adultos y niños están invitados a participar activamente del espectáculo. Los niños pueden, incluso, entrar libremente en el espacio escénico e interactuar con los intérpretes.

Durada: 35 minuts
Gènere: Música i dansa
Direcció: Albert Vilà i Eva Vilamitjana
Intèrprets: Alba Haro i Eduard Raventós (violoncel), Asier Suberbiola i Laura Marín (violí), Hugo Astudillo i Nil Villà (clarinet i saxo soprà), Albert Vilà (percussions) i Eva Vilamitjana (dansa)
Comunicació i premsa: Pol Gil
Producció: Cristina Roca, Companyia Malumaluga i Percussity Ltd

* Hores: 11, 12 i 13 hores

Preu de les entrades: 5 euros (pati de butaques) – 3 (amfiteatre i socis del Club de l’Espectador). A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles