BODAS DE SANGRE Y SUITE FLAMENCA

BALLET ANTONIO GADES - AMICS DE LA MÚSICA

18/02/2023 19:30 hores

L’Associació Amics de la Música d’Alcoi ens presenta:

“Bodas de Sangre”, obra en què el valor universal de la història lorquiana s’uneix al talent creador d’Antonio Gades en una coreografia d’ineludible referència al món de la dansa.

Del treball d’Antonio Gades amb els seus col·laboradors i els ballarins de la seva companyia va sorgir aquest meravellós ballet, dividit en cinc escenes, que no només va despertar l’emoció del públic sinó que va servir també perquè tant aquest com ballarins i coreògrafs s’adonessin que el ball andalús és un llenguatge autònom i suficient per expressar tot el que es vulgui. “Bodas de Sangre” se’ns presenta així com una coreografia magistral i alhora austera, en què la dansa reinventa i dóna vida a les exuberants paraules de Federico García Lorca. La intel·ligència d’Antonio Gades per captar l’essència de les coses, per barrejar la dansa clàssica espanyola amb l’espontaneïtat dels balls i els ritus populars, per unir passos a dos plens de força i de passió amb moviments de masses perfectament dissenyats geomètricament, fan que “Bodas de Sangre” romangui a la memòria de tots els qui han pogut gaudir d’aquesta obra.

 

La Asociación Amigos de la Música de Alcoy presenta:

“Bodas de sangre”, obra en la que el valor universal de la historia lorquiana se une al talento creador de Antonio Gades en una coreografía de ineludible referencia en el mundo de la danza.

Del trabajo de Antonio Gades con sus colaboradores y los bailarines de su compañía surgió este maravilloso ballet, dividido en cinco escenas, que no sólo despertó la emoción del público sino que sirvió también para que tanto éste como bailarines y coreógrafos se dieran cuenta de que el baile andaluz es un lenguaje autónomo y suficiente para expresar todo cuanto se desee. “Bodas de sangre” se nos presenta así como una coreografía magistral y al mismo tiempo austera, en la que la danza reinventa y da vida a las exuberantes palabras de Federico García Lorca. La inteligencia de Antonio Gades para captar la esencia de las cosas, para mezclar la danza clásica española con la espontaneidad de los bailes y ritos populares, para aunar pasos a dos llenos de fuerza y de pasión con movimientos de masas perfectamente diseñados geométricamente, hacen que “Bodas de sangre” permanezca en la memoria de todos cuantos han podido disfrutar de esta obra.


Fitxa artística

SUITE FLAMENCA
Coreografia: Antonio Gades
Coreografia Soleá por Bulerías y Tanguillos: Cristina Hoyos
Disseny de llums: Antonio Gades
Música: Antonio Gades, Antonio Solera i Ricardo Freire
Duració: 55 minuts
BODAS DE SANGRE
Ballet en sis escenes inspirat en l'obra "BODAS DE SANGRE" de Federico García Lorca
Coreografia i il·luminació: Antonio Gades
Adaptació per a ballet: Alfredo Mañas
Espai escènic i vestuari: Francisco Nieva
Música: Emilio De Diego, Perelló y Monreal i Felipe Campuzano
Duració: 35 minuts
Estrena absoluta al Teatro Olímpico de Roma el 2 d'abril de 1974.

 

SUITE FLAMENCA
Coreografía: Antonio Gades
Coreografía Soleá por Bulerías y Tanguillos: Cristina Hoyos
Diseño de luces: Antonio Gades
Música: Antonio Gades, Antonio Solera y Ricardo Freire
Duración: 55 minutos
BODAS DE SANGRE
Ballet en seis escenas inspirado en la obra "BODAS DE SANGRE" de Federico García Lorca
Coreografía e iluminación: Antonio Gades
Adaptación para ballet: Alfredo Mañas
Espacio escénico y vestuario: Francisco Nieva
Música: Emilio De Diego, Perelló y Monreal y Felipe Campuzano
Duración: 35 minutos
Estreno absoluto en el Teatro Olímpico de Roma el 2 de abril de 1974.


Preus i horaris

Preu: 45, 35 i 25 €

Durada: 90'

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles