BOHEMIOS

SOCIETAT EL TRABAJO

27/04/2018 09:15 hores

Roberto i Víctor són dos músics bohemis que viuen en una golfa de París i somien que les seues obres es representen en l’òpera. Una de les veïnes de l’edifici, Cosette, somia al mateix temps en ser cantant i els seus continus assajos distrauen el treball de composició dels dos amics. Gràcies a Girard, mecenes de tots els artistes de París que propicia una audició per a l’òpera i que fa que per casualitat Cossette trobe la partitura que està escrivint Roberto. Poc després es veuen en persona per primera vegada i tenen un enamorament. Cosette acaba cantant l’ària de Roberto el que suposa un triomf per a la parella, que ja planeja casar-se.

Roberto y Víctor son dos músicos bohemios que viven en una buhardilla de París y sueñan que sus obras se representan en la ópera. Una de las vecinas del edificio, Cosette, sueña al mismo tiempo en ser cantante y sus continuos ensayos distraen el trabajo de composición de los dos amigos. Gracias a Girard, mecenas de todos los artistas de París que propicia una audición para la ópera y que hace que por casualidad Cossette encuentre la partitura que está escribiendo Roberto. Poco después se ven en persona por primera vez y tienen un enamoramiento. Cosette acaba cantando la aria de Roberto lo que supone un triunfo para la pareja, que ya planea casarse.

Gènere: sarsuela
Producció: Societat El Trabajo

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles