CAJÓN, LATIN & NOVA BAND

Societat Musical Nova d'Alcoi

08/07/2016 12:07 hores

La Música Nova oferirà junt als grans artistes Pepe Abellán i Sonia Galea un concert enfocat, en la seua primera part, al ball i al caixó flamenc i, a més, s’estrenarà un obra per a caixó solista i per a banda –tal vegada la primera composició d’aquestes característiques en Espanya- del compositor Juan Cruz Guevara. La segona part de l’audició estarà dedicada als ritmes llatins i a la magistral interpretació de Pepe Abellán. L’espectacle serà una fusió de percussió, ball i música simfònica que els convidem a gaudir.

La Música Nova ofrecerá junto a los grandes artistas Pepe Abellán y Sonia Galea un concierto enfocado, en su primera parte, al baile y al cajón flamenco y, además, se estrenará una obra para cajón solista y banda –quizás la primera composición de estas características en España- del compositor Juan Cruz Guevara. La segunda parte de la audición estará dedicada a los ritmos latinos y a la magistral interpretación de Pepe Abellán. El espectáculo será una fusión de percusión, baile y música sinfónica que les invitamos a disfrutar.

Durada: 120 minuts
Gènere: Música de banda
Direcció: Joan Doménech i Calaforra
Intèrprets: Societat Musical Nova d’Alcoi, Pepe Abellán (calaix flamenc i percussió llatina) i Sonia Galea (ballarina)
Producció: Societat Musical Nova d’Alcoi

Preu de les entrades: 8 euros. A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles