CENTRES DE DANSA INMA CORTÉS

GALA FI DE CURS

29/06/2022 19:00 hores

Gala de Clausura del curs 21-22 dels Centres de Dansa Inma Cortés. Espectacle a càrrec de les alumnes, amb totes les modalitats i nivells de dansa. Estrena absoluta de «LUNA», el nou espectacle del Ballet Inma Cortés i Jorge Hinojosa. Inspirat en el «Romancero gitano» de Federico García Lorca, conta la història d’un xiquet que queda corprés de la lluna en la nit més màgica de l’any, la nit de Sant Joan. «LUNA» és un espectacle de dansa que vol posar en valor la nostra cultura i, sobretot, el sentiment de ser conscients i valorar la bellesa que ens envolta.

Gala de Clausura del curso 21-22 de los Centros de Danza Inma Cortés. Espectáculo a cargo de las alumnas, con todas las modalidades y niveles de danza. Estreno absoluto de «LUNA», el nuevo espectáculo del Ballet Inma Cortés y Jorge Hinojosa. Inspirado en el «Romancero gitano» de Federico García Lorca, cuenta la historia de un niño que queda prendado de la luna en la noche más mágica del año, la noche de San Juan. «LUNA» es un espectáculo de danza que quiere poner en valor nuestra cultura y, sobre todo, el sentimiento de ser conscientes y valorar la belleza que nos rodea.


Preus i horaris

Preu 8, 12 i 15€

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles