C@NTA’M TIRISITI!

GRUP BARXELL

22/11/2018 12:32 hores

El Grup Barxell de Dolçaines i Tabals presenta un espectacle musical teatralitzat d’ambient nadalenc al voltant del nostre benvolgut BETLEM DE TIRISITI. El Nadal és per als alcoians i visitants un temps màgic on es barregen contínues celebracions de caire religiós, tradicional i lúdico-festives. És en esta època on destaca la presència d’uns personatges molt arrelats a les nostres tradicions: Tirisiti, Tereseta, “l’agüelo”, el sereno, el retor, el sagristà, Sant Jordi, moros i cristians, toreros i bous…! Tota una barreja que, sent prou estranya, aporta al cor del alcoians un sentiment nostàlgic de la infantesa, i, a l’hora, desperta en els més menuts una simpatia i una alegria què recordaran al llarg de la seua vida. Però, sabeu de debò com va nàixer Tirisiti? Sabeu l’evolució que a través del temps ha sofert? Sabeu com ha arribat als nostres dies conservant la seua essència? Tot açò, i alguna cosa més és el que volem contar-vos el dia 16 de desembre. De la mà d’un text de Ramon Climent, la col·laboració de La Dependent, del Coro de Voces Blancas de Alcoi i la música nadalenca del Grup Barxell i del seu director Juan Carlos Sempere Bomboí, podràs conèixer la història del Tirisiti i veure sobre l’escenari del Teatre Calderon com els mateixos personatges te la c@nten.

El Grup Barxell de Dolçaines i Tabals presenta un espectáculo musical teatralizado de ambiente navideño alrededor de nuestro querido BETLEM DE TIRISITI. La Navidad es para los alcoyanos y visitantes un tiempo mágico donde se mezclan continuas celebraciones de cariz religioso, tradicional y lúdico-festivas. Es en esta época donde destaca la presencia de unos personajes muy arraigados a nuestras tradiciones: Tirisiti, Tereseta, “el agüelo”, el sereno, el retor, el sacristán, Sant Jordi, moros y cristianos, toreros y bueyes…! Toda una mezcla que, siendo basta extraña, aporta al corazón del alcoyanos un sentimiento nostálgico de la niñez y, al mismo tiempo, despierta en los más pequeños una simpatía y una alegría que recordarán a lo largo de su vida. Pero, sabéis de verdad cómo nació Tirisiti? Sabéis la evolución que a través del tiempo ha sufrido? Sabéis cómo ha llegado a nuestros días conservando su esencia? Todo esto, y algo más, es lo que queremos contaros el día 16 de diciembre. De la mano de un texto de Ramon Climent, la colaboración de La Dependent, del Coro de Voces Blancas de Alcoi y la música navideña del Grup Barxell y de su director Juan Carlos Sempere Bomboí, podrás conocer la historia del Tirisiti y ver sobre el escenario del Teatre Calderón como los mismos personajes te la c@nten.

* Preu de les entrades: 3 euros.

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles