CODA FINAL DEL 175é ANIVERSARI

Societat Musical Nova d’Alcoi

22/12/2017 12:06 hores

La Societat Musical Nova d’Alcoi escriurà la cloenda del seu 175é aniversari amb música de José Carbonell i l’estrena de diverses composicions, amb motiu d’aquesta commemoració, en un concert que inclourà compassos amb sorpreses.

La Societat Musical Nova d’Alcoi escribirá la clausura de su 175 aniversario con música de José Carbonell y el estreno de varias composiciones, con motivo de esta conmemoración, en un concierto que incluirá compases con sorpresas.

Durada: 100 minuts
Gènere: Música de banda
Direcció: Joan Doménech Calaforra
Producció: Societat Musical Nova d’Alcoi

* Entrada per invitació: disponibles en la taquilla del Teatre Calderón entre els dies 19 i 24 de febrer.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles