CODA FINAL DEL 175é ANIVERSARI

Societat Musical Nova d’Alcoi

22/12/2017 12:06 hores

La Societat Musical Nova d’Alcoi escriurà la cloenda del seu 175é aniversari amb música de José Carbonell i l’estrena de diverses composicions, amb motiu d’aquesta commemoració, en un concert que inclourà compassos amb sorpreses.

La Societat Musical Nova d’Alcoi escribirá la clausura de su 175 aniversario con música de José Carbonell y el estreno de varias composiciones, con motivo de esta conmemoración, en un concierto que incluirá compases con sorpresas.

Durada: 100 minuts
Gènere: Música de banda
Direcció: Joan Doménech Calaforra
Producció: Societat Musical Nova d’Alcoi

* Entrada per invitació: disponibles en la taquilla del Teatre Calderón entre els dies 19 i 24 de febrer.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles