CONCERT D’ANY NOU

AMICS DE LA MÚSICA

21/12/2017 12:47 hores

Amb l’experimentat i reconegut mestre Francesc Estèvez en el podium, l’estrena de la St. Georges Symphony Orchestra com a Orquestra Resident de la Temporada de l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi va ser els dies 20 i 23 de novembre de 2014 en el Teatre Principal d’Alacant i Teatre Calderón d’Alcoi respectivament, en el Concert Líric Homenatge a Alfredo Kraus, amb motiu del XV Aniversari de la defunció d’aquest il·lustre tenor espanyol. En aquesta ocasió seran els encarregats d’oficiar el Concert d’Any Nou d’aquest 2018, amb l’acompanyament del baríton Jonghoon Heo i el Conservatori de Dansa d’Alcoi. S’interpretaran obres de Johann i Josef Strauss, Mozart, Offenbach, Rossini, Bizet i Chueca.

Con el experimentado y reconocido maestro Francesc Estèvez en el podium, el estreno de la St. Georges Symphony Orchestra como Orquesta Residente de la Temporada de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy fue los días 20 y 23 de noviembre de 2014 en el Teatro Principal de Alicante y Teatre Calderón d’Alcoi respectivamente, en el Concierto Lírico Homenaje a Alfredo Kraus, con motivo del XV Aniversario del fallecimiento de este ilustre tenor español. En esta ocasión serán los encargados de oficiar el Concierto de Año Nuevo de este 2018, con el acompañamiento del barítono Jonghoon Heo y el Conservatorio de Danza de Alcoy. Se interpretarán obras de Johann y Josef Strauss, Mozart, Offenbach, Rossini, Bizet y Chueca.

Durada: 2 hores
Gènere: Música simfònica
Direcció: Francesc Estèvez
Intèrprets: St. Georges Symphony Orchestra, Jonghoon Heo (baríton) i el Conservatori de Dansa d’Alcoi
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

* Preu de les entrades: 25, 35 i 40 euros. A la venda en la seu l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi, a través d’Internet a www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs) i en la taquilla del Teatre Calderón d’Alcoi el dia de l’esdeveniment.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles