CONCERT D’ANY NOU

AMICS DE LA MÚSICA

22/11/2018 13:02 hores

Integrada per solistes internacionals residents a la Comunitat Valenciana, la European Strauss és una orquestra simfònica d’extraordinària versatilitat integrada majoritàriament per destacats solistes internacionals professionals amb àmplia experiència en el camp simfònic, que desenvolupen la seva labor amb orquestres de la rellevància de Master Symphony Orchestra, el Grup Instrumental de València, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, titular del Palau dels Arts, o l’Orquestra de València, entre unes altres, la qual cosa els atorga un excel·lent grau de musicalitat per abastar el repertori musical vienés.

Integrada por solistas internacionales residentes en la Comunidad Valenciana, la European Strauss es una orquesta sinfónica de extraordinaria versatilidad integrada mayoritariamente por destacados solistas internacionales profesionales con amplia experiencia en el campo sinfónico, que desarrollan su labor con orquestas de la relevancia de Master Symphony Orchestra, el Grup Instrumental de Valencia, la Orquesta de la Comunidad Valenciana, titular del Palau de les Arts, o la Orquesta de Valencia, entre otras, lo cual les otorga un excelente grado de musicalidad para abarcar el repertorio musical vienés.

Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles