CONSERVATORI MUNICIPAL DE DANSA

GALA FI DE CURS

07/06/2016 14:29 hores

* Les invitacions es poden canviar per entrades numerades a la taquilla del Centre Cultural (de dilluns a divendres d’11:30 a 13:30 hores) i al Teatre Calderón d’Alcoi (dijous d’11:30 a 13:30 hores i dijous-divendres-dissabte de 18 a 20 hores).


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles