CORAL DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

CONCERT DE NADAL

22/11/2018 11:57 hores

La Coral de la Universitat d’Alacant és una formació que combina la formació pedagògica i musical dels seus integrants i la projecció d’aquest aprenentatge tant en concerts com en actes acadèmics. Dirigida en aquest curs per Shlomo Rodríguez, la Coral de la UA està formada per alumnes, personal d’administració i serveis de la universitat, professors, antics alumnes i integrants, així com alumnes de la Universitat Permanent. El seu repertori es caracteritza per la seva heterogeneitat, la seva diversitat musical, la riquesa sonora que beu de diferents tradcions musicals, aíxí com del rigor, la complexitat i la vessant pedagògica que defineix a una formació acadèmica.

La Coral de la Universidad d’ Alicante es una formación que combina la formación pedagógica y musical de sus integrantes y la proyección de este aprendizaje tanto en conciertos como en actos académicos. Dirigida en este curso por Shlomo Rodríguez, la Coral de la UA está formada por alumnos, personal de administración y servicios de la universidad, profesores, antiguos alumnos e integrantes, así como alumnos de la Universidad Permanente. Su repertorio se caracteriza por su heterogeneidad, su diversidad musical, la riqueza sonora que bebe de diferentes tradciones musicales, así como del rigor, la complejidad y la vertiente pedagógica que define a una formación académica.

Direcció: Shlomo Rodríguez
Producció: Universitat d’Alacant

* Per asssistir a l’actuació de la Coral de la Universitat d’Alacant, només has de recollir les invitacions al Campus d’Alcoi de la UA qualsevol dia entre setmana de 10 a 14 i de 15 a 21h. També pots fer-ho al Teatre Calderón durant el seu horari de venda d’entrades i una hora abans de l’espectacle.

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles