‘CURRENTS’, MAYUMANÁ

15É ANIVERSARI TEATRE CALDERÓN

17/03/2022 20:00 hores

Currents està basat en la batalla creativa que van portar Nikola Tesla i Thomas Alva Edison per a la invenció de formes modernes d’electricitat. Un moment de la història en el qual l’energia elèctrica encara estava en un punt intermedi entre màgia i ciència. Mayumaná ens deixa el missatge que la creativitat sorgeix en posar en moviment les nostres pròpies fonts energètiques. Els nostres cossos i ànimes es mouen amb energia, les sinapsis són, de fet, impulsos elèctrics. Els corrents d’aigua i electricitat, flueixen. Tot és moviment i les ones sonores s’interpreten en el cos amb la dansa, amb els ritmes i patrons donats pel cor. Tots portem dins una melodia, cadascun en la seua palpitar, i si sentim que no la tenim, cal continuar exercitant i descobrir-la, millor encara si és en grup

Currents está basado en la batalla creativa que llevaron Nikola Tesla y Thomas Alva Edison para la invención de formas modernas de electricidad. Un momento de la historia en el que la energía eléctrica todavía estaba en un punto intermedio entre magia y ciencia. Mayumaná nos deja el mensaje de que la creatividad surge al poner en movimiento nuestras propias fuentes energéticas. Nuestros cuerpos y almas se mueven con energía, las sinapsis son, de hecho, impulsos eléctricos. Las corrientes de agua y electricidad, fluyen. Todo es movimiento y las ondas sonoras se interpretan en el cuerpo con la danza, con los ritmos y patrones dados por el corazón. Todos llevamos dentro una melodía, cada uno en su palpitar, y si sentimos que no la tenemos, hay que seguir ejercitando y descubrirla, mejor aún si es en grupo


Multimèdia


Preus i horaris

Preu 20 i 25 euros

Durada: 80 minuts

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles