DANCING WITH FROGS

SOL PICÓ COMPANYIA DE DANSA

08/05/2018 11:27 hores

A Dancing With Frogs es reflexiona, qüestiona i analitza el món de la masculinitat, aquesta altra meitat, el complement biològic del femení. Què és allò masculí sense la part femenina? Hi ha límits entre ells? Com viu, sent, actua, pateix, es relaciona amb el món, l’home del segle XXI? És el mateix de sempre o alguna cosa hi ha canviat? Com ha de ser un home? Què s’ha de fer per a ser-ne un? Sol Picó balla amb gripaus o amb lumbersexuals, neo-macarrons, metrosexuals i andrògins en una aventura àcida, bruta, gamberra i tragicòmica.

En Dancing With Frogs se reflexiona, cuestiona y analiza el mundo de la masculinidad, ésta otra mitad, el complemento biológico del femenino. ¿Qué es lo masculino sin la parte femenina? ¿Hay límites entre ellos? ¿Cómo vive, siente, actúa, sufre, se relaciona con el mundo, el hombre del siglo XXI? ¿Es lo mismo de siempre o algo ha cambiado ?, ¿Cómo debe ser un hombre ?, ¿Qué hay que hacer para ser uno? Sol Picó baila con sapos o con lumbersexuales, neo-macarras, metrosexuales y andróginos en una aventura ácida, bruta, gamberra y tragicómica.

Gènere: dansa
Direcció: Sol Picó
Assistent de coreografia: Carlos Fernández
Intèrprets: Antoni Comas, Daniel Corrales, Elías Torrecillas, Guillermo Weickert, Junyi Sun, Pere Jou i Valentí Rocamora
Durada: 60 minuts

Preu de les entrades: 12 euros (pati de butaques), 10 euros (amfiteatre), 8 euros (Club de l’Espectador, Joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles