DEPEDRO: “MÁQUINA DE PIEDAD”

CONCERT ACÚSTIC

10/02/2023 21:00 hores

Depedro és un home bo, però també és un púgil d’enganxada seca i directa. És un home amb un optimisme innat, però també ha estat pres de la desesperança. És pare, però també fill. Màquina de pietat s’acosta a un Depedre amb una humanitat sincera i empàtica. Són les primeres cançons noves des de “El pasajero” (sense comptar el seu disc infantil “Érase una vez”) i hi havia molt embús emocional a deixar anar.

El disc es guanya el títol gràcies al llibre La batalla d’occident, obra d’Eric Vuillard que mostra la Primera Guerra Mundial com el que va ser: tones i tones de carn humana devorada en trinxeres entre l’incendi d’un conflicte sense motiu aparent i unes conseqüències devastadores de què la raça humana encara no s’ha recuperat. Un sense sentit que va treure el pitjor de nosaltres.

“Màquina de pietat” arriba després de milions i milions de plays i streams a “Tot sortirà bé”, el disc en què Depedro ajustava comptes amb el seu repertori. Ara, que torna a rugir la vida, Jairo no s’amaga, però aquesta vegada no va a pit descobert. S’ha enguatat l’ànima per colpejar en uns temps de contesa constant on no es pot abaixar la guàrdia al present.

Depedro és el projecte musical de Jairo Zavala, iniciat el 2008 amb el disc “Depedro” gravat amb la banda nord-americana CALEXICO a Tucson Arizona, col·laboració que continua en estar presents en tots els discos fins ara i es fa mútua en ser el guitarrista de la banda.

La seva música els ha portat als cinc continents, gires per tot el continent americà, Estats Units, Mèxic, Argentina, centre Amèrica, Brasil, Austràlia i Nova Zelanda, Xina, Àfrica, tot Europa, Rússia…

Els seus discos estan publicats a més de 30 països. Les seves col·laboracions són amb músics de tot el món en diferents idiomes i procedents de moltes cultures. Aquest és un dels segells d’identitat de l’artista.

Depedro es un hombre bueno, pero también es un púgil de pegada seca y directa. Es un hombre con un optimismo innato, pero también ha sido preso de la desesperanza. Es padre, pero también hijo. “Máquina de piedad” se acerca a un Depedro con una humanidad sincera y empática. Son las primeras canciones nuevas desde “El pasajero” (sin contar su disco infantil “Érase una vez”) y había mucho atasco emocional que soltar.

El disco se gana el título gracias al libro “La batalla de occidente”, obra de Eric Vuillard que muestra la Primera Guerra Mundial como lo que fue: toneladas y toneladas de carne humana devorada en trincheras entre el incendio de un conflicto sin un motivo aparente y unas consecuencias devastadoras de las que la raza humana todavía no se ha recuperado. Un sinsentido que sacó lo peor de nosotros.

“Máquina de piedad” llega después de millones y millones de plays y streams en “Todo va a salir bien”, el disco en el que Depedro ajustaba cuentas con su repertorio. Ahora, que vuelve a rugir la vida, Jairo no se esconde, pero esta vez no va a pecho descubierto. Se ha enguatado el alma para golpear en unos tiempos de contienda constante donde no se puede bajar la guardia al presente.

Depedro es el proyecto musical de Jairo Zavala, iniciado en 2008 con el disco “Depedro” grabado con la banda estadounidense CALEXICO en Tucson Arizona, colaboración que continúa al estar presentes en todos los discos hasta ahora y se hace mutua al ser el guitarrista de la banda.

Su música le ha llevado a los cinco continentes, giras por todo el continente americano, Estados Unidos, México, Argentina, centro América, Brasil, Australia y Nueva Zelanda, China, África, toda Europa, Rusia…

Sus discos están publicados en más de 30 países. Sus colaboraciones son con músicos de todo el mundo en diferentes idiomas y procedentes de muchas culturas, ese es uno de los sellos de identidad del artista.


Fitxa artística


Multimèdia


Preus i horaris

Preu: 15 i 12 €

Durada: 75'

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles