Desastres de la guerra, Corporació Musical Primitiva

MÚSICA DE BANDA

14/01/2014 09:59 hores

“El programa d’aquest concert de la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi – CIM Apolo, presenta diferents il·lustracions sonores de la guerra amb la banda de música com a suport i mitjà d’expressió. En sintonia amb els textos, es mostren un conjunt d’obres que evoquen diferents personatges concrets o situacions relacionades amb el concepte genèric de la guerra al llarg de la història. L’espectacle té la vocació de ser un tast general on podem acostar-nos a aquest univers sonor singular, de diversa i variadanaturalesa, que ens deu convidar a la reflexió”- Àngel Lluís Ferrando, director de la Primitiva.

“El programa de este concierto de la Corporación Musical Primitiva de Alcoi – CIM Apolo, presenta diferentes ilustraciones sonoras de la guerra con la banda de música como apoyo y medio de expresión. En sintonía con los textos, se muestran un conjunto de obras que evocan diferentes personajes concretos o situaciones relacionadas con el concepto genérico de la guerra a lo largo de la historia. El espectáculo tiene la vocación de ser una cata general donde podemos acercarnos a este universo sonoro singular, de diversa y variada naturaleza, que nos debe de invitar a la reflexión”- Àngel Lluís Ferrando, director de la Primitiva.

Gènere: Música de banda
Durada: 90 minuts amb descans
Producció: CIM Apolo, amb textos de Josep Lluís Santonja – Ajuntament d’Alcoi
Preu: 8 i 6 euros euros (6 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles