Desastres de la guerra, Corporació Musical Primitiva

MÚSICA DE BANDA

14/01/2014 09:59 hores

“El programa d’aquest concert de la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi – CIM Apolo, presenta diferents il·lustracions sonores de la guerra amb la banda de música com a suport i mitjà d’expressió. En sintonia amb els textos, es mostren un conjunt d’obres que evoquen diferents personatges concrets o situacions relacionades amb el concepte genèric de la guerra al llarg de la història. L’espectacle té la vocació de ser un tast general on podem acostar-nos a aquest univers sonor singular, de diversa i variadanaturalesa, que ens deu convidar a la reflexió”- Àngel Lluís Ferrando, director de la Primitiva.

“El programa de este concierto de la Corporación Musical Primitiva de Alcoi – CIM Apolo, presenta diferentes ilustraciones sonoras de la guerra con la banda de música como apoyo y medio de expresión. En sintonía con los textos, se muestran un conjunto de obras que evocan diferentes personajes concretos o situaciones relacionadas con el concepto genérico de la guerra a lo largo de la historia. El espectáculo tiene la vocación de ser una cata general donde podemos acercarnos a este universo sonoro singular, de diversa y variada naturaleza, que nos debe de invitar a la reflexión”- Àngel Lluís Ferrando, director de la Primitiva.

Gènere: Música de banda
Durada: 90 minuts amb descans
Producció: CIM Apolo, amb textos de Josep Lluís Santonja – Ajuntament d’Alcoi
Preu: 8 i 6 euros euros (6 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles