EL CONSORCIO

... ERES TÚ

22/02/2019 19:16 hores

Per a parlar d’El Consorcio és inevitable remetre’s a Mocedades, ja que tots els seus integrants van pertànyer a aquest grup, l’única formació hispana que ha venut un milió de còpies d’un senzill cantat íntegrament en castellà. El Consorcio format per Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, i Carlos Zubiaga, és el grup vocal per excel·lència del nostre país i els seus grans èxits romanen, com “Tómame o déjame”, “El vendedor”, “La otra España”, “Qué pasará mañana”, “Secretaria”, “Quién te cantará”, “Desde que tú te has ido”, “Amor de hombre”, “Dónde estás corazón” “Le llamaban loca”… Les seves magnífiques veus, amb un empastament i una qualitat sense igual, els van portar a conquistar un Grammy Llatí en 2016. D’aquest premi d’honor neix El Consorcio, eres tú… “Més de 50 grans èxits”. En aquest tour, podrem escoltar una selecció dels seus 50 millors èxits i dos grans temes inèdits. El seu primer single “Mientras espero”, compost per Jose Luis Perales i un altre dels temes inèdits és de Juan Carlos Calderón (Adivina), figura irreemplaçable en la biografia del grup, així com una gran versió del tema Bilbao amb música del gran Bertolt Brecht i lletra de Victor Manuel San José.

Para hablar de El Consorcio es inevitable remitirse a Mocedades, ya que todos sus integrantes pertenecieron a ese grupo, la única formación hispana que ha vendido un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. El Consorcio formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, y Carlos Zubiaga, es el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen, como “Tómame o déjame”, “El vendedor”, “La otra España”, “Qué pasará mañana”, “Secretaria”, “Quién te cantará”, “Desde que tú te has ido”, “Amor de hombre”, “Dónde estás corazón” “Le llamaban loca”… Sus magníficas voces, con un empaste y una calidad sin igual, los llevaron a conquistar un Grammy Latino en 2016. De este premio de honor nace El Consorcio, eres tú… “Más de 50 grandes éxitos”. En este tour, podremos escuchar una selección de sus 50 mejores éxitos y dos grandes temas inéditos. Su primer single “Mientras espero”, compuesto por Jose Luis Perales y otro de los temas inéditos es de Juan Carlos Calderón (Adivina), figura irreemplazable en la biografía del grupo, así como una gran versión del tema Bilbao con música del gran Bertolt Brecht y letra de Victor Manuel San José.

Intèrprets: Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, i Carlos Zubiaga
Producció: Moon World Records

* Preu de les entrades: 35 euros (pati de butaques), 30 euros (amfiteatre). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles