El mono, amb Xavi Castillo

TEATRE D'HUMOR

10/09/2013 21:43 hores

L’origen d’aquesta història, ‘El Mono’, va ser un bon dia, quan la gent de Pot de Plom se n’adonà que, amb l’excusa de la crisi, tot estava tornat cap arrere a corre-cuita i quasi sense adonar-se. Retallades en tots els àmbits: educació, sanitat, investigació, ajudes socials, dependència… Cada cop amb més obligacions i menys drets com a ciutadans, la situació laboral sembla cada vegada més a la dels nostres avis o besavis; i els polítics, com si foren senyors feudals, mai han de pagar per les seues responsabilitats i errors. Estarà patint la societat sencera una regressió evolutiva?

El origen de esta historia, ‘El Mono’, fue un buen día, cuando la gente de Pot de Plom se dio cuenta de que, con la excusa de la crisis, todo estaba retrocediendo casi sin que nadie se diese cuenta. Recortes en todos los ámbitos: educación, sanidad, investigación, ayudas sociales, dependencia… Cada vez con más obligaciones y menos derechos como ciudadanos, la situación laboral se parece cada vez más a la de nuestros abuelos o bisabuelos; y los politicos, como si fueran señores feudales, nunca se ven obligados a pagar por sus responsabilidades y errores. ¿Estará sufriendo la sociedad entera una regresión evolutiva?

Durada: 110 minutsclub espectador BN
Idioma: ValenciàProducció: Pot de Plom
Preu: 8 euros / 6 euros / 7 euros (descompte Club de l’Espectador)

 


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles