El Trabajo presenta ‘Agua, azucarillos y aguardiente’

SARSUELA

30/03/2014 10:53 hores

Chueca és un dels màxims representants d’aquest gènere, ‘Aigua, azucarillos i aguardiente’, va tenir tal èxit que el públic va romandre en la porta del teatre fins que va eixir l’autor i el van portar a coll fins a la seua casa; com als toreros. Tenia un talent innat, una gràcia amb la melodia i el ritme, que el van portar a compondre extraordinàries peces musicals. Sorprenia per la seua extraordinària facilitat d’execució al piano. En aquest muntatge de la sarsuela s’inclouen una sèrie de fragments de la Gran Via i El Bateo. Però, les modificacions són mínimes i no afecten al llibret original. La seua principal aportació a aquest títol de Chueca passa per la recuperació de nombres que no es representen.

Chueca es uno de los máximos representantes del género chico. ‘Agua, azucarillos y aguardiente’, fue de tal éxito que el público permaneció en la puerta del teatro hasta que salió el autor y le llevaron en hombros hasta su casa; como a los toreros. Tenía un talento innato, una gracia con la melodía y el ritmo, que le llevaron a componer extraordinarias piezas musicales. Sorprendía por su extraordinaria facilidad de ejecución al piano. En este montaje de la zarzuela se incluyen una serie de fragmentos de La Gran Vía y El Bateo. Pero, las modificaciones son mínimas y no afectan al libreto original. Su principal aportación a este título de Chueca pasa por la recuperación de números que no se representan.

Gènere: Sarsuela
Durada: 120 minuts
Producció: Societat ‘El Trabajo’
Intèrprets: Elisa Santonja, Silvia Aleixandre, Susana Soldevilla, Tania Bou, Agustín Soler, Eugenio Valls, Miguel Martí, Javier Vidal, Alfonso Marco, Javier Pérez, Francisco J. Vila, Agustín García. Coro El Trabajo, Ballet Inma Cortés, Orquesta Sinfónica Alcoyana.
Direcció: Musical – Gregorio Casasempere, Coro – Alfonso Marco, Escénica – María José Pérez
Preu: 13 i 16 euros (14 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)
Venda d’entrades: Societat “El Trabajo”, dilluns a divendres d’11 a 13 hores i de 17 a 19 hores, Tel. 965 54 22 08. Al Teatre Calderón en horari de taquilla i també a Internet través d’Instant Ticket.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles