EL TREN

CIRCO GRAN FELE

27/12/2016 11:56 hores

En una estació de tren amb rumbs impossibles partim a la recerca d’un viatge imaginari on ens trobem amb personatges magnífics, esplèndids, majestuosos o pomposos amb els quals es juga a cercar oposats. Aquesta obra plagada d’ironies la trobem en un escenari replet de màgia on tot és possible. Aquest espectacle basat en espais imaginaris compta amb música en directe dissenyada especialment per a crear un ambient únic sempre lligat a l’ideari del tren i capaç d’embruixar les ments.

En una estación de tren con rumbos imposibles partimos en busca de un viaje imaginario donde nos encontramos con personajes magníficos, espléndidos, majestuosos, opulentos o pomposos con los que se juega a buscar opuestos. Esta obra plagada de ironías la encontramos en un escenario colmado de magia donde todo es posible. Este espectáculo basado en espacios imaginarios cuenta con música en directo diseñada especialmente para crear un ambiente único siempre ligado al ideario del tren y capaz de embrujar las mentes.

Durada: 120 minuts
Gènere: Circ
Direcció: Rafael Pla
Producció: Circo Gran Fele

* Preu de les entrades: 6 i 8 euros (públic general) – 6 euros (socis del Club de l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles