EL TRIÁNGULO AZUL

Centro Dramático Nacional

08/07/2016 11:46 hores

Mauthausen és el lloc. Dos-cents mil presoners de totes les nacionalitats d’Europa. Més de la meitat van morir. Aquesta és la història d’unes fotografies. Aquelles imatges delaten l’horror. Aquesta és la història dels deportats espanyols, que van aconseguir traure els negatius del Camp i van fer que aquelles fotografies delataren l’horror i als seus culpables.

Mauthausen es el lugar. Doscientos mil prisioneros de todas las nacionalidades de Europa. Más de la mitad murieron. Esta es la historia de unas fotografías. Esas imágenes delatan el horror. Esta es la historia de los deportados españoles, que consiguieron sacar los negativos del Campo e hicieron que esas fotografías delataran el horror y a sus culpables.

Durada: 120 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Castellà
Autors: Laila Ripoll i Mariano LLorente
Direcció: Laila Ripoll i Mariano LLorente
Intèrprets: Manuel Agrdano, Elisabeth Altube, Marcos León, Paco Obregón, José Luis Patiño i Jorge Varandela
Músics: Carlos Blázquez, Carlos Gonzalvo i David Sanz
Producció: Centro Dramático Nacional – Producciones Micomicón

Preu de les entrades: 12 i 15 euros (públic general) – 10 i 12 euros (socis del Club de l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles