EL TRIÁNGULO AZUL

Centro Dramático Nacional

08/07/2016 11:46 hores

Mauthausen és el lloc. Dos-cents mil presoners de totes les nacionalitats d’Europa. Més de la meitat van morir. Aquesta és la història d’unes fotografies. Aquelles imatges delaten l’horror. Aquesta és la història dels deportats espanyols, que van aconseguir traure els negatius del Camp i van fer que aquelles fotografies delataren l’horror i als seus culpables.

Mauthausen es el lugar. Doscientos mil prisioneros de todas las nacionalidades de Europa. Más de la mitad murieron. Esta es la historia de unas fotografías. Esas imágenes delatan el horror. Esta es la historia de los deportados españoles, que consiguieron sacar los negativos del Campo e hicieron que esas fotografías delataran el horror y a sus culpables.

Durada: 120 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Castellà
Autors: Laila Ripoll i Mariano LLorente
Direcció: Laila Ripoll i Mariano LLorente
Intèrprets: Manuel Agrdano, Elisabeth Altube, Marcos León, Paco Obregón, José Luis Patiño i Jorge Varandela
Músics: Carlos Blázquez, Carlos Gonzalvo i David Sanz
Producció: Centro Dramático Nacional – Producciones Micomicón

Preu de les entrades: 12 i 15 euros (públic general) – 10 i 12 euros (socis del Club de l’Espectador). A la venda en taquilla i a través d’Internet a www.instanticket.es.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles