En Construcción, dirigida per Tristán Ulloa

TEATRE ACTUAL

30/03/2014 10:46 hores

Una mirada. Després, una abraçada… que obri el tango. Dos companys de viatge o dos nàufrags? Amb les butxaques ja mig buides… o mig plenes, segons es mire. En la meitat d’un viatge el bastant llarg com per a arribar al punt de no tornada. El punt en el qual un decideix no desfer camí, sinó, malgrat tot, seguir construint. Un home i una dona immigrants, carregats d’equipatge, pels carrers de Madrid. Un espill: Com ens veuen? Com els veiem/tractem? Què farem ara quan els immigrants en altres països tornem a ser nosaltres? Què serà dos els nostres somnis? Dels somnis de Sole i Pablo?

Una mirada. Después, un abrazo… que abre el tango. ¿Dos compañeros de viaje o dos náufragos? Con las alforjas ya medio vacías… o medio llenas, según se mire. En la mitad de un viaje lo bastante largo como para llegar al punto de no retorno. El punto en el que uno decide no desandar el camino, sino, a pesar de todo, seguir construyendo. Un hombre y unamujerinmigrantes,cargadosdeequipaje, por las calles de Madrid. Un espejo: ¿Cómo nos ven? ¿Cómo los vemos/tratamos? ¿Qué haremos ahora cuando los inmigrantes en otros países volvemos a ser nosotros? ¿Qué será dos nuestros sueños? ¿De los sueños de Sole y Pablo? 

Gènere: Teatre actual
Durada: 90 minuts
Idioma: Castellano
Producció: Adentro Teatro


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles