FAEMINO Y CANSADO

¡QUIEN TUVO RETUVO!

22/02/2019 19:11 hores

Quan Faemino i Cansado encaren la creació d’un nou espectacle, la seua preocupació primera és aconseguir l’excel·lència. No sempre ho aconsegueixen. Per exemple, en ‘Quien tuvo retuvo!’ per descomptat que no. Quan decideixen quin serà el tema que vehiculitze el seu nou espectacle rebutgen habitualment qualsevol idea ja realitzada. En ‘Quien tuvo retuvo!’ no ha estat el cas. Quan busquen com serà la posada en escena del seu nou espectacle intenten no repetir mai cap element, ja siga d’escenografia o il·luminació. En ‘Quien tuvo retuvo!’ no ha estat possible. Quan Faemino i Cansado dissenyen la producció d’un nou espectacle mai els espanta el cost econòmic, mai eliminen un gag o un sketch per car que resulte portar-ho a escena. En ‘Quien tuvo retuvo!’, no obstant això, la producció ha estat més bé austera. En definitiva, si no és excel·lent ni hi ha tema, repeteixen posada en escena i és barat, què aporta ‘Quien tuvo retuvo!’ a la carrera de Faemino i Cansado? Doncs dues coses a qual més important: Riures i Reminiscències.

Cuando Faemino y Cansado encaran la creación de un nuevo espectáculo su preocupación primera es conseguir la excelencia. No siempre lo consiguen. Por ejemplo en ¡Quien tuvo retuvo! desde luego que no. Cuando deciden cuál será el tema que vehiculice su nuevo espectáculo desechan habitualmente cualquier idea ya realizada. En ¡Quien tuvo retuvo! no ha sido el caso. Cuando buscan cómo será la puesta en escena de su nuevo espectáculo intentan no repetir jamás ningún elemento, ya sea de escenografía o iluminación. En ¡Quién tuvo retuvo! no ha sido posible. Cuando Faemino y Cansado diseñan la producción de un nuevo espectáculo jamás les asusta el coste económico, nunca eliminan un gag o un sketch por caro que resulte llevarlo a escena. En ¡Quién tuvo retuvo!, sin embargo, la producción ha sido más bien austera. En definitiva, si no es excelente ni hay tema, repiten puesta en escena y es barato, ¿qué aporta ¡Quien tuvo retuvo! a la carrera de Faemino y Cansado? Pues dos cosas a cual más importante: Risas y Reminiscencias.

Gènere: Humor
Intèrprets: Carlos Faemino i Javier Cansado
Producció: Sueños Musicales

* Preu de les entrades: 22 euros (pati de butaques), 20 euros (amfiteatre), 18 euros (joves i Club de l’Espectador). A la venda en taquilla i en Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles