FAMÍLIA NORMAL

L'HORTA TEATRE

12/03/2022 20:00 hores

En Família Normal veurem com tres dones s’enfronten al seu passat, però també al seu futur, a través dels objectes i dels records que habiten la casa familiar en la qual s’han criat, una casa de poble, gran i difícil de mantindre. Vendre o no vendre l’únic patrimoni que els queda de l’herència és el fil conductor d’aquesta comèdia amb regust agredolç on uns personatges excessius i, sovint, insegurs, protagonitzen situacions imprevisibles, hilarants i, alhora, tendres. Una ambientació sonora i escenogràfica d’arrel valenciana revisitada des d’un punt de vista contemporani, uns diàlegs ràpids i àcids i una interpretació excel·lent ens faran transitar per les pors i les emocions més amagades d’una família peculiar.

En Família Normal veremos cómo tres mujeres se enfrentan a su pasado, pero también a su futuro, a través de los objetos y de los recuerdos que habitan la casa familiar en la que se han criado, una casa de pueblo, grande y difícil de mantener. Vender o no vender el único patrimonio que les queda de la herencia es el hilo conductor de esta comedia con regusto agridulce donde unos personajes excesivos y, a menudo, inseguros, protagonizan situaciones imprevisibles, hilarantes y, a la vez, tiernas. Una ambientación sonora y escenográfica de raíz valenciana revisitada desde un punto de vista contemporáneo, unos diálogos rápidos y ácidos y una interpretación excelente nos harán transitar por los miedos y las emociones más escondidas de una familia peculiar.


Fitxa artística

Autora
Núria Vizcarro

Direcció
Pau Pons

Intèrprets
Verònica Andrés, Rosanna Espinós i Laura Pellicer


Multimèdia


Preus i horaris

Preu 10 i 12 euros

Durada. 70 minuts

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles