FENT MEMÒRIA…- Grup de Danses Sant Jordi

DANSA TRADICIONAL

16/12/2014 17:05 hores

Amb aquesta actuació volem commemorar els nostres 25 anys de trajectòria en la recuperació de la cultura dels segles XVIII i XIX. ‘Fent memòria…’ no pretén ser tan sols un espectacle de danses acompanyats de bons amics; amb ell volem mostrar tota la tasca de recuperació i investigació que es fa abans de mostrar aquests balls al públic, així com agrair a tot aquell que d’alguna manera ha fet i fa possible que la duguem a terme.

Con esta actuación queremos conmemorar nuestros 25 años de trayectoria en la recuperación de la cultura de los siglos XVIII y XIX. ‘Fent memòria…’ no pretende ser tan sólo un espectáculo de danzas acompañados de buenos amigos; con él queremos mostrar toda la tarea de recuperación e investigación que se hace antes de mostrar estos bailes al público, así como agradecer a todo aquel que de alguna manera ha hecho y hace posible que la llevemos a cabo.

Fent memòria dels nostres avantpassats…
Fent memòria dels nostres orígens com a Grup…
Fent memòria per a poder continuar buscant
i oferint espectacles com aquest.

Durada: 100 minuts
Gènere: Folklore valencià
Producció: Grup de Danses Sant Jordi d’Alcoi

Preu: Invitacions numerades i gratuïtes. Es podran recollir a la taquilla del Teatre Calderón els dies 29, 30 i 31 de gener.
Contactar amb el Grup de Danses Sant Jordi d’Alcoi per a més informació.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles