FUENTEOVEJUNA 2040

AULA DE TEATRE DE LA UA

03/02/2022 20:00 hores

Fuenteovejuna 2040, basada en una de les millors obres de Lope de Vega, es va estrenar en el Paranimf de la UA el dimarts 1 de juny de 2021, dins de la Programació d’Arts Escèniques ACUA . Es tracta d’una versió lliure de creació col·lectiva del grup de teatre clàssic de l’Aula de Teatre de la UA , dirigit per Xiomara Wanden- Berghe.

Fuenteovejuna 2040, basada en una de las mejores obras de Lope de Vega, se estrenó en el Paraninfo de la UA el martes 1 de junio de 2021, dentro de la Programación de Artes Escénicas ACUA . Se trata de una versión libre de creación colectiva del grupo de teatro clásico del Aula de Teatro de la UA , dirigido por Xiomara Wanden- Berghe.

Programa de mà.


Fitxa artística

Direcció
Xiomara Wanden-Berghe


Preus i horaris

Entrada per invitació

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles