CONCURS ANAPRODE

GALA-CONCURS

16/12/2014 17:31 hores

El concurs de dansa organitzat per Anaprode, en el seu 10é aniversari, té com a finalitat encoratjar i enriquir els estudis de dansa de les ballarines i ballarins amateurs i pre- professionals. Dins del concurs tenim els següents estils de dansa: dansa clàssica, dansa contemporània, dansa jazz, hip-hop, escola bolera, dansa estilitzada, flamenc i fusió. Els concursants es poden presentar de tres formes diferents: en solitari a través d’una variació, dues persones en la modalitat de duo i entre tres i dotze persones en la modalitat grup. Aquest concurs és un certamen concebut essencialment per a la difusió, exhibició i promoció, fomentant els intercanvis de dansa en diferents ciutats de l’estat espanyol i Europa. És necessari remarcar l’elevada participació que tenen aquests concursos, així que, es tracta d’un esdeveniment amb suficient força, contingut i forma com perquè es puga celebrar de forma anual.

El concurso de danza organizado por Anaprode, en su 10o aniversario, tiene como finalidad alentar y enriquecer los estudios de danza de las bailarinas y bailarines amateurs y pre- profesionales. Dentro del concurso tenemos los siguientes estilos de danza: danza clásica, danza contemporánea, danza jazz, hip hop, escuela bolera, danza estilizada, flamenco y fusión. Los concursantes se pueden presentar de tres formas diferentes: en solitario a través de una variación, dos personas en la modalidad de dúo y entre tres y doce personas en la modalidad grupo. Este concurso es un certamen concebido esencialmente para la difusión, exhibición y promoción, fomentando los intercambios de danza en diferentes ciudades del estado español y Europa. Es necesario remarcar la elevada participación que tienen estos concursos, así que, se trata de un evento con suficiente fuerza, contenido y forma como para que se pueda celebrar de forma anual.

Gènere: Concurs de dansa
Producció: Anaprode – Associació Nacional per al suport i la promoció de la Dansa a Espanya

Entrades a la venda a taquilla a 13 euros (1 dia) i 23 euros (2 dies). Horari de taquilla: dissabte 28 i diumenge 1 a partir de les 9 hores.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles