GISELLE

BALLET DE MOSCOU

27/04/2018 09:02 hores

El Ballet de Moscou, aclamada companyia amb quasi 30 anys sobre els escenaris de tot el món, ens convida, dins de la seua 18a Gira de Primavera, a gaudir d’una de les obres més emblemàtiques del repertori clàssic de ballet: Giselle. Ballet captivador, on una bella i fràgil jove Giselle mor després de patir un desengany amorós. Al morir “donzella” es convertirà en un esperit nocturn del bosc, una Willi. Una nit, quan el seu amat Duc Albrecht és castigat per les Willis en el bosc, Giselle mostrant el seu amor etern, salvarà l’enamorat protegint-lo de Myrtha, la Reina de les Willis.

El Ballet de Moscú, aclamada compañía con casi 30 años sobre los escenarios de todo el mundo nos invita, dentro de su Gira de Primavera 18, a disfrutar de una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico de ballet: Giselle. Ballet cautivador, donde una bella y frágil joven Giselle muere tras sufrir un desengaño amoroso. Al morir “doncella” se convertirá en un espíritu nocturno del bosque, una Willi. Una noche, cuando su amado Duque Albrecht es castigado por las Willis en el bosque, Giselle mostrando su amor eterno, salvará al enamorado protegiéndole de Myrtha, la Reina de las Willis.

Gènere: ballet clàssic
Direcció: Timur Fayziev
Solistes: Cristina Terentiev i Alexey Terentiev
Durada: 2 hores i 5 minuts

Preu de les entrades: 18 euros (pati de butaques), 15 euros (amfiteatre i Club de l’Espectador), 10 euros (alumnes d’acadèmies de dansa). A la venda en taquilla i en Internet (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles