HÈCUBA

AULA DE TEATRE DE LA UA

22/02/2019 18:55 hores

La tragèdia d’Eurípides ‘Hècuba’ està ambientada en la guerra de Troia però comptada des del punt de vista de les dones, que sempre resulten ser les grans perdedores. Els homes moren en el camp de batalla, convertint-se per això en herois, però elles són les que ho perden tot, fins i tot la seua pròpia llibertat. Hècuba és la història d’una lloba, d’una mare coratge que és capaç, tot i que ho ha perdut tot, de traure forces de les seues entranyes per a fer justícia.

La tragedia de Eurípides ‘Hécuba’ está ambientada en la guerra de Troya pero contada desde el punto de vista de las mujeres, que siempre resultan ser las grandes perdedoras. Los hombres mueren en el campo de batalla, convirtiéndose por ello en héroes, pero ellas son las que lo pierden todo, incluso su propia libertad. Hécuba es la historia de una loba, de una madre coraje que es capaz, aun cuando lo ha perdido todo, de sacar fuerzas de sus entrañas para hacer justicia.

Gènere: Teatre
Direcció: Pascual Carbonell
Producció: Aula de Teatre de la Universitat d’Alacant

*Entrada amb invitació. Les invitacions es poden recollir al Campus d’Alcoi de la UA (Carrer Sant Francesc, 10) i en la taquilla del Teatre Calderón dues hores abans de la representació.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles