HOMENATGE A LA MÚSICA NOVA D’ALCOI

BANDA SIMFÒNICA MUNICIPAL D'ALACANT

17/09/2017 18:25 hores

La Banda Simfònica Municipal d’Alacant oferirà un concert en homenatge a la Societat Musical Nova d’Alcoi pel seu 175è aniversari. Els músics interpretaran en la primera part obres de compositors com José Carbonell, Juan Cantó i Amando Blanquer, amb les quals la banda alcoiana ha participat en els certàmens en els últims 20 anys i aquestes estaran guiades per músics de la banda municipal que han sigut o són directors titulars de la Nova, com Pedro Lara Navarrete i Juan Doménech Calaforra i per l’actual subdirector José Antonio Llinares Igual. En la segona meitat sonaran peces identificatives de l’entitat musical fundada en 1842 o escrites per compositors de la casa com Gonzalo Blanes, Julio Laporta o Gonzalo Barrachina i estarà conduïda pel director titular de la formació alacantina José Vicente Díaz Alcaina.

La Banda Sinfónica Municipal de Alicante ofrecerá un concierto en homenaje a la Societat Musical Nova d’Alcoi por su 175 aniversario. Los músicos interpretarán en la primera parte obras –de compositores como José Carbonell, Juan Cantó y Amando Blanquer- con las que la banda alcoyana ha participado en certámenes en los últimos 20 años y éstas estarán guiadas por músicos de la banda municipal que han sido o son directores titulares de la Nova como Pedro Lara Navarrete y Juan Doménech Calaforra y por el actual subdirector José Antonio Llinares Igual. En la segunda mitad sonarán piezas identificativas de la entidad musical fundada en 1842 o escritas por compositores de la casa como Gonzalo Blanes, Julio Laporta o Gonzalo Barrachina y estará conducida por el director titular de la formación alicantina José Vicente Díaz Alcaina.

Durada: 2 hores
Gènere: música simfònica
Direcció: José Vicente Díaz Alcaina
Intèrprets: Banda Simfònica Municipal d’Alacant

* Entrada gratuïta amb invitació: Les invitacions es poden recollir al Centre Cultural Mario Silvestre i al Teatre Calderón d’Alcoi en horari de taquilla.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles