ISMAEL SERRANO

en concert

09/01/2019 17:10 hores

Es compleixen 20 anys d’una carrera repleta d’enormes èxits de la cançó popular i, per a festejar aquest aniversari, Ismael Serrano ha posat en peus un projecte molt especial amb el qual recalarà en el Teatre Calderon d’Alcoi. Ho farà ell només a la guitarra. Una cita en la qual el públic gaudirà dels èxits de sempre, però també de temes inèdits i de versions de cançons d’altres grans autors que han influït en la seua carrera. Tot açò, amb una posada en escena en la qual la màgia, el cinema, el teatre i l’espectacle multidisciplinari convergeixen.

Se cumplen 20 años de una carrera repleta de enormes éxitos de la canción popular y, para festejar este aniversario, Ismael Serrano ha puesto en pie un proyecto muy especial con el que recalará en el Teatre Calderon de Alcoi. Lo hará él sólo a la guitarra. Una cita en la que el público disfrutará de los éxitos de siempre, pero también de temas inéditos y de versiones de canciones de otros grandes autores que han influido en su carrera. Todo ello, con una puesta en escena en la que la magia, el cine, el teatro y el espectáculo multidisciplinar convergen.

* Preu de les entrades: 26 i 32 euros.

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles