Ivo Pogorelich, II Setmana Gran del Piano – AAMA

RECITAL DE PIANO

30/05/2014 11:44 hores

Des del seu recital de debut en el Carnegie Hall de Nova York en 1981, les actuacions d’Ivo Pogorelich han causat sensació en totes les grans sales de concerts del món. Ha sigut convidat per a tocar amb nombroses grans orquestres com l’Orquestra Filharmònica de Berlín i l’Orquestra Filharmònica de Viena. Allí on toca, les seues superbes interpretacions de la música confirmen l’originalitat del seu talent i intel·lecte. El ‘New York Times’ va escriure, “Ha tocat cada nota exactament, amb tal sentiment, tal expressió, que ell és una orquestra completa”. Ivo Pogorelich va signar en 1982 un contracte en exclusiva per a Deutsche Grammophon.

————————-

Desde su recital de debut en el Carnegie Hall de Nueva York en 1981, las actuaciones de Ivo Pogorelich han causado sensación en todas las grandes salas de conciertos del mundo. Ha sido invitado para tocar con numerosas grandes orquestas como la Orquesta Filarmónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Viena. Allí donde toque, sus soberbias interpretaciones de la música confirman la originalidad de su talento e intelecto. El ‘New York Times’ escribió, “Ha tocado cada nota exactamente, con tal sentimiento, tal expresión, que él es una orquesta completa”. Ivo Pogorelich firmó en 1982 un contrato en exclusiva para Deutsche Grammophon. 

Programa complet

Preu: Des dels 10 fins els 25 euros
Més informació: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi. Carrer Santa Llúcia 3, Alcoi.
Telèfons: 96 554 38 26 / 618 872 882 / 636 480 807.
Correu electrònic: info@aamalcoy.com


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles