Julio César, de Shakespeare

TEATRE CLÀSSIC

07/01/2014 09:06 hores

‘Julio César’, una de les obres més destacades de l’últim ‘Sagunt a Escena’, compta amb grans actors de l’escena nacional com Mario Gas, Tristán Ulloa i Sergio Peris-Mencheta, entre uns altres, així com la direcció de Paco Azorín. Els experts en Shakespeare coincideixen que el llenguatge de Julio César és tosc i directe, allunyat segurament de la riquesa estilística pròpia del dramaturg anglés. L’accent del muntatge recau precisament en les paraules, en la seua força poètica i evocadora, en la seua capacitat provocadora. Una manipulació, la verbal, que quasi sempre està al servei de qui ostenta el poder, i que quasi mai està al servei del poble, és a dir, de nosaltres.

Julio César, una de las obras más destacadas del último festival ‘Sagunt a Escena’, cuenta con grandes actores de la escena nacional como Mario Gas, Tristán Ulloa y Sergio Peris Mencheta, entre otros, así como la dirección de Paco Azorín. Los expertos en Shakespeare coinciden en que el lenguaje de Julio César es tosco y directo, alejado seguramente de la riqueza estilística propia del dramaturgo inglés. El acento del montaje recae precisamente en las palabras, en su fuerza poética y evocadora, en su capacidad provocadora. Una manipulación, la verbal, que casi siempre está al servicio del que ostenta el poder, y que casi nunca está al servicio del pueblo, es decir, de nosotros.

Durada: 90 minuts
Idioma: Castellano
Co-producció: Metaproducciones, Festival de Mérida i Teatro Circo Murcia
Intèrprets: Mario Gas, Sergio Peris-Mencheta, Tristán Ulloa, José Lluís Alcobendas, Agus Ruíz, Pau Cólera, Carlos Martos i Pedro Chamizo
Direcció: Paco Azorín
Preu: 16 euros / 13 euros / 10 euros (amb descompte pel Club de l’Espectador)


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles