LA LLUVIA AMARILLA- Corral de García

MOSTRA DE TEATRE

23/05/2022 21:30 hores

La lluvia amarilla és una novel·la de Julio Llamazares publicada en 1988. Es tracta d’un monòleg de l’últim habitant de Ainielle, un poble del Pirineu. Durant la seua última nit al poble i també l’última nit de la seua vida, Andrés de Casa Sosas ens narra la història dels últims anys de Ainielle i de si mateix. Ens conta una manera de viure que està morint, com ell mateixa. Eixa nit, Andrés és acuitat per tots els mals imaginables: la soledat, la mort, la desídia, la malaltia, l’odi, l’al·lucinació, el temps. En La lluvia amarilla, l’agrest paisatge de muntanya provoca que l’home faça balanç de la seua soledat i desemparament en els llindars de la mort.

La lluvia amarilla es una novela de Julio Llamazares publicada en 1988. Se trata de un monólogo del último habitante de Ainielle, un pueblo del Pirineo. Durante su última noche en el pueblo y también la última noche de su vida, Andrés de Casa Sosas nos narra la historia de los últimos años de Ainielle y de si mismo. Nos cuenta una manera de vivir que está muriendo, como el mismo. Esa noche, Andrés es acuciado por todos los males imaginables: la soledad, la muerte, la desidia, la enfermedad, el odio, la alucinación, el tiempo. En La lluvia amarilla, el agreste paisaje de montaña provoca que el hombre haga balance de su soledad y desamparo en los umbrales de la muerte.


Fitxa artística

Adaptació i direcció
Jesús Arbués

Intèrprets
Pedro Rebollo i Alicia Montesquiu

Disseny audiovisuals i mapping
David Fernández i Oscar Lasaosa

Disseny escenografia i il·luminació
Jesús Arbués

Construcció escenografia
Fusteria Castellar

Efectes so
Nacho Moya

Vestuari
Sara Bonet

Tècnic en gira
Sergio Iguacel

Distribució
Viridiana Centre de Producció Teatral (Pilar Royo)


Multimèdia


Preus i horaris

Preu 6 i 8 €

Durada: 75 minuts

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles