LUAR NA LUBRE + LA DEGOLLÀ

FOLC CELTA I FOLC VALENCIÀ

05/09/2014 07:23 hores

Aquest concert aprofitarà per celebrar d’una forma molt especial el 25é aniversari de la Colla de Dolçainers i Tabaleters La Degollà. Com a referent de la música Celta s’ha volgut comptar amb la presència de Luar Na Lubre, grup de reconeguda trajectòria que aportarà el màxim nivell musical a la celebració de l’aniversari de l’agrupació alcoiana.

————–

Este concierto servirá para celebrar de una forma muy especial el 25o aniversario del Colla de Dolçainers i Tabaleters La Degollà. Como referente de la música Celta se ha querido contar con la presencia de Luar Na Lubre, grupo de reconocida trayectoria que aportará el máximo nivel musical a la celebración del aniversario de la agrupación alcoyana.

Durada: 120 minuts
Gènere: folc celta i valencià
Producció: Luar Na Lubre i la Colla de Dolçainers i Tabaleters la Degollà d’Alcoi

Preu: 8, 10 i 12 euros. Amb descompte del Club de l’Espectador


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles