MELODIES DEL MONTERREY-UN MUSICAL DE CINE

SOCIETAT CULTURAL "EL TRABAJO"

13/01/2024 19:00 hores

Un Musical basat en l’anecdotari social, musical i esportiu d’un recinte anomenat Monterrey, dedicat principalment al cinema d’estiu, sala d’espectacles i posteriorment celebracions. Aquest recinte estava ubicat a l’Av. De l’Alameda, N 47 d’Alcoi, inaugurat al juliol de 1952 i derruït a l’agost de 1987. L’Agrupació Lírica “El Trabajo” posa música als textos i fotos del llibre “El Ultimo Monterrey”

Idea original de Ricardo Canalejas.

Presentació Especial de Jordi Carbonell, acompanyats de la música de l’orquestra FRAMES OCTET

Amb la participació del Cor de l’Agrupació Lírica “El Trabajo”, sota la direcció de Javier Pérez i Alfonso Marco.

El Ballet GAWAZI amb coreografia de Jenny Ramírez.

I la col·laboració estel·lar dels DAYSON.

Amb les veus dels solistes, Eva Olivencia i Alberto Ballesta

Tots ells dirigits per Moisés Olcina

 

 

Un Musical basado en el anecdotario social, musical y deportivo de un recinto llamado Monterrey, dedicado principalmente al cine de verano, sala de espectáculos y posteriormente, celebraciones. Dicho recinto estaba ubicado en la Av. De la Alameda , N 47 de Alcoy, inaugurado en Julio de 1952 y derruido en Agosto de 1987. La Agrupación Lirica “El Trabajo” pone música a los textos y fotos del libro “El Ultimo Monterrey”

Idea original de Ricardo Canalejas.

Presentación Especial de Jordi Carbonell, acompañados con la música de la orquesta FRAMES OCTET

Con la participación del Coro de la Agrupación Lirica “El Trabajo”, bajo la dirección de Javier Pérez y Alfonso Marco.

El Ballet GAWAZI con coreografía de Jenny Ramírez.

Y la colaboración estelar de LOS DAYSON.

Con las voces de los solistas , Eva Olivencia y Alberto Ballesta

Todos ellos dirigidos por Moisés Olcina


Preus i horaris

23 € i 18 €

Horari de taquilla:

- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles