MI GRAN OBRA

David Espinosa

21/12/2017 13:01 hores

‘Mi gran obra’ és una utopia: un espectacle de gran format que no escatima en despeses, amb material i equip artístic il·limitat. Amb un xicotet matís: l’escala no és 1:1. Aquesta peça qüestiona el valor dels grans projectes, d’aquelles creacions artístiques que treballen amb elevats pressupostos i el vertader valor cultural és difícilment demostrable, obres faraòniques i efectistes però poc honestes, carregades d’adorns però buides de contingut.

‘Mi gran obra’ es una utopía: un espectáculo de gran formato que no escatima en gastos, con material y equipo artístico ilimitado. Con un pequeño matiz: la escala no es 1:1. Esta pieza cuestiona el valor de los grandes proyectos, de aquellas creaciones artísticas que trabajan con elevados presupuestos y el verdadero valor cultural es difícilmente demostrable, obras faraónicas y efectistas pero poco honestas, cargadas de adornos pero vacías de contenido.

Durada: 1 hora
Gènere: Teatre d’objectes damunt de l’escenari
Direcció i creació: David Espinosa
Intèrprets: David Espinosa – Cía. Hekinah Degul
Producció: David Espinosa i El Local Espacio de Creación

* Preu de les entrades: 10 euros. Amb un màxim de 20 espectadors per funció. A la venda en taquilla i a Internet a través de www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles