MULÏER

MADUIXA TEATRE

08/05/2018 11:05 hores

Mulïer és un espectacle de dansa sobre xanques interpretat per cinc ballarines. Amb aquest muntatge pretenem investigar els límits físics amb la dansa i l’equilibri, el moviment i la poesia o la força i les emocions. Les dones són el nostre punt de partida. L’espectacle neix de la necessitat d’explorar la identitat femenina a través del joc corporal, tot posant l’accent en la imatge, la poètica visual i la narració per tal d’arribar a la sensibilitat de l’espectador. Aquest espectacle és un homenatge a totes les dones que durant segles i segles d’opressió han lluitat i segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge, i que reclamen el seu dret de ballar i córrer lliurement per la nostra societat.

PREMI MAX AL MILLOR ESPECTACLE DE CARRER I MILLOR COMPOSICIÓ MUSICAL

Mulïer es un espectáculo de danza sobre zancos interpretado por cinco bailarinas. Con este montaje pretendemos investigar los límites físicos con la danza y el equilibrio, el movimiento y la poesía o la fuerza y las emociones. Las mujeres son nuestro punto de partida. El espectáculo nace de la necesidad de explorar la identidad femenina a través del juego corporal, haciendo hincapié en la imagen, la poética visual y la narración para llegar a la sensibilidad del espectador. Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres que durante siglos y siglos de opresión han luchado y siguen luchando para mantener vivo su yo salvaje, y que reclaman su derecho de bailar y correr libremente por nuestra sociedad.

Gènere: dansa
Intèprets: Laia Sorribes, Melissa Usina, Esther Latorre, Ana Lola Cosín, Lara Llavata/ Paula Quiles
Idea i direcció: Joan Santacreu
Coreografia: Mamen García
Durada: 50 minuts

La companyia prega el NO accés de xiquets menors de 6 anys

Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques), 8 euros (amfiteatre), 6 euros (Club de l’Espectador, Joves fins a 25 anys). A la venda en taquilla i en Internet (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs).

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles