NOVENA SINFONÍA ‘CORAL’ DE BEETHOVEN

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MÚSICA

23/03/2016 11:44 hores

L’estudi de la Teologia pot portar a prendre’s de debò aquest silenci que apareix com a soroll de fons davant les preguntes més serioses de l’home. En aquest doble clima religiós i pagà, camina la Novena Simfonia de Beehtoven, per a esclatar al final amb l’Oda de Schiller, (Oda a l’Alegria), on la naturalesa invoca a un Pare creador. La Novena Simfonia es va compondre en 1824, i des de llavors ha sigut l’obra musical amb major èxit polític a Occident, fins al punt que la seua ‘Oda a l’Alegria’ va ser designada himne oficial d’Europa.

El estudio de la Teología puede llevar a tomarse en serio ese silencio que aparece como ruido de fondo ante las preguntas más serias del hombre. En ese doble clima religioso y pagano, anda la Novena Sinfonía de Beehtoven, para estallar al final con la Oda de Schiller, (Oda a la Alegría), donde la naturaleza invoca a un Padre creador. La Novena Sinfonía se compuso en 1824, y desde entonces ha sido la obra musical con mayor éxito político en Occidente, hasta el punto de que su ‘Oda a la Alegría’ fue designada himno oficial de Europa.

Durada: 85 minuts
Gènere: Música simfònica
Direcció: Josep Lluís Valldecabres, director del cor i Francesc Estévez, director musical
Intèrprets: Orfeó Valencià Navarro Reverter i la St. George Symphony Orchestra Project. Amb Luca Espinosa (soprano), Alicia Berri (mezzo), Javier Franco (barítono) i Nester Martorell (tenor)
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

Preu de les entrades: 25, 35 i 40 euros (públic general). A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles