One-Hit Wonders, de la cia Sol Picó -Mostra de Teatre-

DANSA

30/03/2014 11:24 hores

Amb motiu de la celebració del 20é aniversari de la companyia, Sol Picó vol fer una revisió dels moments més importants de la seua carrera presentant un sol construït amb peces emblemàtiques de les obres més representatives de la seua trajectòria. El resultat serà una celebració i com tal no faltaran ni el vi, ni el pernil per a tots. ‘One-hit wonders’ és un viatge de Sol Picó en avió, comandat pel seu alter ego. Sol fa un exercici de sinceritat i vulnerabilitat exposant a la resta de viatgers (públic), la por que sempre l’ha acompanyada en el seu recorregut artístic. És una mirada panoràmica sobre l’esdevenir d’una carrera artística “en puntes”, allò que es deixa, allò que s’adquireix i el que roman.

Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la compañía, Sol Picó quiere hacer una pequeña revisión de los momentos álgidos de su carrera presentando un solo construido con piezas emblemáticas de las obras más representativas de su trayectoria. El resultado será una celebración y como tal no faltarán ni el vino, ni el jamón para todos. One-hit wonders es un viaje de Sol Picó en avión, comandado por su alter ego. Sol hace un ejercicio de sinceridad y vulnerabilidad exponiendo al resto de viajeros (público), el miedo intrínseco que siempre la ha acompañado en su recorrido artístico. Es una mirada panorámica sobre el devenir de una carrera artística “en puntas”, lo que se deja, lo que se adquiere y lo que permanece.

Gènere: Dansa
Durada: 60 minuts
Producció: Companyia Sol Picó
Ballarins: Sol Picó
Direcció: Sol Picó i Ernesto Collado
Preu: 12 i 14 euros (12 euros amb el descompte del Club de l’Espectador) – aforament limitat a 450 persones


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles