OPERACIÓ WALÍ

QUADRE ARTÍSTIC ASSOCIACIÓ DE SANT JORDI

15/04/2023 20:30 hores

Una operació altament secreta
Un experiment científic amb la Festa d’Alcoi com a epicentre
Un viatje que pot canviar canviar radicalment l’estil de vida de la humanitat
Uns viatjers amb unes instruccions fonamentals
Tindrà èxtit l’experiment? Aconseguiran els nostres viatjers el seu objectiu? Quines conseqüències patirem?
És moment de descobrir-ho.

Que done començ l’Operació Walí!
Una operación altamente secreta
Un experimento científico con la Fiesta de Alcoy como epicentro
Un viaje que puede cambiar radicalmente el estilo de vida de la humanidad
Unos viajeros con unas instrucciones fundamentales
¿Tendrá éxito el experimento? ¿Lograrán nuestros viajeros su objetivo? ¿Qué consecuencias sufriremos?
Es momento de descubrirlo.
¡Que dé comienzo la Operación Walí!


Fitxa artística

Direcció: Marisa Albero Moltó
Autor: Óscar Martínez Albero


Preus i horaris

Preu: 10 €

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles