Orquestra de Joves de la Província d’Alacant, amb Francisco Maestre

MÚSICA SIMFÒNICA

28/09/2013 17:17 hores

L’Orquestra de Joves de la Província d’Alacant, creada en 2009, és fruit de la passió per la música clàssica d’un nombrós grup de joves liderats pel seu director titular, Francisco Maestre. La OJPA té com propòsit que els joves músics perfeccionen i completen la seua preparació musical en el si de l’orquestra, i al seu torn, tinguen l’oportunitat d’aprendre dels prestigiosos solistes que els vénen acompanyant en les seues actuacions. Entre aquests grans solistes es troben Andrei Frolov, Jesús Ma Gómez, Fabiane De Castro, Marcos Sanjuan, Ma José Clemente, etc. Més de 70 músics la conformen i cada temporada, es tria als seus components mitjançant rigoroses audicions supervisades pel director, Francisco Maestre.

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, creada en 2009, es fruto de la pasión por la música clásica de un numeroso grupo de jóvenes liderados por su director titular, Francisco Maestre. La OJPA tiene como propósito que los jóvenes músicos perfeccionen y completen su preparación musical en el seno de la orquesta, y a su vez, tengan la oportunidad de aprender de los prestigiosos solistas que les vienen acompañando en sus actuaciones. Entre estos grandes solistas se encuentran Andrei Frolov, Jesús Ma Gómez, Fabiane De Castro, Marcos Sanjuan, Ma José Clemente, etc. Más de 70 músicos la conforman y cada temporada, se elige a sus componentes mediante rigurosas audiciones supervisadas por el director, Francisco Maestre.

Durada: 120 minuts
Producció: Ajuntament d’Alcoi
Preu: 8 euros / 6 euros (amb descompte del Club de l’Espectador)


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles