Orquestra de Joves de la Província d’Alacant, amb Francisco Maestre

MÚSICA SIMFÒNICA

28/09/2013 17:17 hores

L’Orquestra de Joves de la Província d’Alacant, creada en 2009, és fruit de la passió per la música clàssica d’un nombrós grup de joves liderats pel seu director titular, Francisco Maestre. La OJPA té com propòsit que els joves músics perfeccionen i completen la seua preparació musical en el si de l’orquestra, i al seu torn, tinguen l’oportunitat d’aprendre dels prestigiosos solistes que els vénen acompanyant en les seues actuacions. Entre aquests grans solistes es troben Andrei Frolov, Jesús Ma Gómez, Fabiane De Castro, Marcos Sanjuan, Ma José Clemente, etc. Més de 70 músics la conformen i cada temporada, es tria als seus components mitjançant rigoroses audicions supervisades pel director, Francisco Maestre.

La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, creada en 2009, es fruto de la pasión por la música clásica de un numeroso grupo de jóvenes liderados por su director titular, Francisco Maestre. La OJPA tiene como propósito que los jóvenes músicos perfeccionen y completen su preparación musical en el seno de la orquesta, y a su vez, tengan la oportunidad de aprender de los prestigiosos solistas que les vienen acompañando en sus actuaciones. Entre estos grandes solistas se encuentran Andrei Frolov, Jesús Ma Gómez, Fabiane De Castro, Marcos Sanjuan, Ma José Clemente, etc. Más de 70 músicos la conforman y cada temporada, se elige a sus componentes mediante rigurosas audiciones supervisadas por el director, Francisco Maestre.

Durada: 120 minuts
Producció: Ajuntament d’Alcoi
Preu: 8 euros / 6 euros (amb descompte del Club de l’Espectador)


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles