OVIDI4

PROMOU PLATAFORMA PER LA LLENGUA

07/10/2021 20:00 hores

El poeta David Caño, el músic Borja Penalba, el periodista i activista social David Fernàndez, la cantant Mireia Vives i el guitarrista Toti Soler, es reuneixen sota el nom d’Ovidi4 per a realitzar un espectacle on repassen diverses cançons d’Ovidi Montllor i en reinterpreten d’altres. A més a més, amb la complicitat del públic, l’actuació pren forma de tertúlia musicada on es parla de cultura i política mantenint la fina ironia que tan bé conjugava el cantautor d’Alcoi.

El poeta David Caño, el músico Borja Penalba, el periodista y activista social David Fernàndez, la cantante Mireia Vives y el guitarrista Toti Soler, se reúnen bajo el nombre de Ovidi4 para realizar un espectáculo donde repasan varias canciones de Ovidi Montllor y reinterpretan otras. Además, con la complicidad del público, la actuación toma forma de tertulia musicada donde se habla de cultura y política manteniendo la fina ironía que tan bien conjugaba el cantautor de Alcoi.


Multimèdia


Preus i horaris

Invitacions gratuïtes

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles