Petit Pierre, de Bambalina Teatre

TEATRE

14/01/2014 10:15 hores

Pierre Avezard, anomenat Petit Pierre, fou un èsser excepcional la vida i obra del qual han emocionat milers de persones. Al llarg de tota la seua vida va crear una immensa instal·lació mecànica que s’ha convertit en un gran poema d’amor a la vida, que fascina tant per la riquesa dels personatges que presenta com per la sorprenent enginyeria que l’anima. Cada primavera la mostrava orgullós a tot aquell que volguera acompanyar-lo i ell mateix la feia funcionar com una autèntica prolongació del seu cos. Un èsser singular i meravellós.

Pierre Avezard, llamado Petit Pierre, fue un ser excepcional la vida y obra del cual han emocionado a miles de personas. A lo largo de toda su vida creó una inmensa instalación mecánica que se ha convertido en un gran poema de amor a la vida, que fascina tanto por la riqueza de los personajes que presenta como por la sorpresiva ingeniería que lo anima. Cada primavera la mostraba orgulloso a todo aquel que quisiera acompañarlo y él mismo la hacía funcionar como una auténtica prolongación de su cuerpo. Un ser singular y maravilloso.

Gènere: Teatre
Durada: 70 minuts
Producció: Bambalina Teatre
Idioma: Castellano
Intèrprets: Adriana Ozores i Jaume Policarpo, sota la direcció de Carles Alfaro
Preu: 10 i 8 euros (8 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles