Petit Pierre, de Bambalina Teatre

TEATRE

14/01/2014 10:15 hores

Pierre Avezard, anomenat Petit Pierre, fou un èsser excepcional la vida i obra del qual han emocionat milers de persones. Al llarg de tota la seua vida va crear una immensa instal·lació mecànica que s’ha convertit en un gran poema d’amor a la vida, que fascina tant per la riquesa dels personatges que presenta com per la sorprenent enginyeria que l’anima. Cada primavera la mostrava orgullós a tot aquell que volguera acompanyar-lo i ell mateix la feia funcionar com una autèntica prolongació del seu cos. Un èsser singular i meravellós.

Pierre Avezard, llamado Petit Pierre, fue un ser excepcional la vida y obra del cual han emocionado a miles de personas. A lo largo de toda su vida creó una inmensa instalación mecánica que se ha convertido en un gran poema de amor a la vida, que fascina tanto por la riqueza de los personajes que presenta como por la sorpresiva ingeniería que lo anima. Cada primavera la mostraba orgulloso a todo aquel que quisiera acompañarlo y él mismo la hacía funcionar como una auténtica prolongación de su cuerpo. Un ser singular y maravilloso.

Gènere: Teatre
Durada: 70 minuts
Producció: Bambalina Teatre
Idioma: Castellano
Intèrprets: Adriana Ozores i Jaume Policarpo, sota la direcció de Carles Alfaro
Preu: 10 i 8 euros (8 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles